MardinLife Mardin Tanıtım Rehberi
Yükleniyor...

 
 English  French  German  Spain  Italian  Dutch       Russian  Portuguese  Japanese  Korean  Arabic  Chinese Simplified      
   
 
Google
  Web   Sitede Ara

MardinLife Mardin Tanıtım Rehberi

Yazar ve Sairler

     MARDİNLİ YAZAR VE ŞAİRLER

Divan Şairleri

  SÜZİ: (Ö.1086/1676) 

  Mardin'de doğdu. Asıl adı Osman'dır. Konya'ya gelip Mevlevî oldu. Derviş Osman Sanıyla tanındı. Devrinde tanınmış şairlerdendir. Mecmua-i Eş'ar'ı vardır.

  Kay: Asım, Zeyl-i Zübdedü'l-Eş'ar Safayi Tezkiresi

  İsmail Beliğ-Nuhbetü'l Asar li zeyl-i Zübdeti'l-Eş'ar

  Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye

  SUZİ (Beliğ Tezkiresi): Mardin'i Derviş Osman Mevlevi 1085 senesinde İtfa-i suz-i hayat eyledi.

  Aşıka serdi olan ışkı hevası besdür

  Eylemez anun içün mirvanadan istimdad.

  NAMİ: 

  Mardin'de doğdu. Asıl adı Abdulvahid olup Ebubekirzade adıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp kadı oldu. Tefsir hadis ve Farsça'da üstattır.

  Eski şairlerin meşhur şiirlerini tahmis etti.

  (Ahdi, Gülşen-i Şu'ara)

Tarihte Yer Alanlar

  Marutha Miya Farkatli

Alim ve hekim olup çok iyi derecede Yunanca biliyordu. Pers kralı 2. Şahpur zamanındaki şehitler üzerine şiir ve ağıtlar ile Nikiya Sinoduna dair bir kitap yazdı. "Kanunlar Kitabı" adlı bir tercümesi vardır.

  Abdurrahman  Hamidi

Mardin'in yetiştirdiği büyük bilginlerden biridir. l846 yılında Mardin'de doğmuş 1909 yılında ölmüştür. Astronomi, Cebir alanlarında önemli çalışmaları olmuştur. 1886 yılında İstanbul Yıldız Sarayı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli ülkelerinden "Sultan"ın emriyle toplanan bilginler kongresine davet edilmiş, takdir görmüş ve kendisine maaş bağlanmıştır. 

Eserleri:

Çok sayıda eseri mevcuttur.  Sevadülbasar,  Fi Usül Elhadisi...

  Yakup Suruçlu

Tanınmış bir şairdir. Günümüze 300 kadar şiiri ulaşmıştır.

  Nusaybinli Efram

Üç milyon şiir cümlesiyle klasik edebiyatta büyük isim yapmıştır. 285'te Nusaybin'de doğmuş ve 375'te vefat etmiştir.

  İbn'il Fulus Şemseddin İsmail B.İbrahim B.Gazi

576'da Mardin'de doğmuştur. Ünlü bir matematikçidir. Önemli eserleri mevcuttur.

  El Fahrıl Mardini

Devrinde ün salmış bir bilgindir. İbnil- Muhammed B.Hamid Kadı: Tanınmış bir edebiyatçıdır. Keşfilişarat El Harffiye Vel Edebbiye adlı eseri önemlidir. 828 (1312) yılında vefat etmiştir.

  Ebul Safa (lakabı ile tanınan) Yusuf Şeyban Celaleddin

575 (1159) yılında Mardin'de doğmuştur.  Aruki Ahmet Nasreddin'in katibi idi. Şair ve edip olan Ebul Safa, Hulagu askerleri tarafından öldürülmüştür. "Enes Elmülük" adlı eseri mevcuttur.

  Kadı İl Kıddat, Eş- Şeyh Ül-Edib

Alaaddin Ebilhış: Mardinlidir "İbn'ül Türkmani" lakabıyla meşhurdur. İlim, fıkıh, hadis, tefsir, usul, faraiz, şiir, aruz konularında zamanının tek temsilcisi sayılırdı. 

Eserleri:

 • İlm-i Hadis,
 • Usul Fıkıh, 
 • Kitab-ul Zuafa, 
 • Hedaye, 
 • Muhtasiri Kifaye, 
 • Behçetül Edeb ve Fününe... 

Kahire'de vefat etmiştir. Mısır'da "MARDİNİ" adıyla anılan camii yaptırmıştır.

  Şeyh Zeyneddin Seruhan B.Muhammed

Mardin'de okumuş ve yerleşmiştir. "İbn'ül Mardini" lakabıyla anılmıştır. 

Eserleri:

 • Çok sayıda eseri mevcuttur. 
 • Amel ile Rubu, EI Hatib Fi Amel Bilribil Hacib...

  Ali Mardini

760 (1344)Tarihinde Şam'da valilik yapmıştır. Müzik alanında derin bilgisi olan bir zat olarak tanınmıştır.

  El Merdini: 

765 ( 1349)'da Mısır sultanı Melik El Eşref Şaban zamanında Halep'te valilik yapmıştır.

  Hıdır B. Hüseyin Merdini

Mardinli olup kafiye ustalarından Hind'inin torunudur. Sultan Ahmet Han devrinin ediplerindendir.

  Muşe Bar Kifo

Nusaybinlidir. 9.asırda Mantığa dair kitabı mevcuttur. İstek Hürriyeti, Cennet, Ruh, Cesetlerin Dirilişi, Meleklerin Yaratılış ve Göklü Hiyerarşi üzerine birer kitap yazdı.

  İyavanis Dara

Nusaybinlidir. 9. Asırda Cesetlerin Dirilişi, Şeytan ve değişik konularda olmak üzere 8 eseri vardır.

  Arif Bey

Yusuf Sıtkı Efendinin oğludur. Temyiz azalığı yapmıştır. Zamanın ileri gelen alimlerindendir.

  Kara Muhammed

Mardinlidir. Devrin tanınmış Müzisyenlerindendir. Makam olarak , " Usul Cemerde, Murubba" ile on kadar gözde eseri mevcuttur.

  Ebülûla Mardin  

(1881-1957): Yusuf Sıtkı Efendi'nin oğludur. İstanbul Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ordinaryüs Profesörüdür."Mecelle ve Feraiz" alanında dünyaca şöhret yapmıştır.

Toprak Hukuku alanında çok kıymetli eserleri mevcuttur. Müzik alanında da geniş bir bilgisi vardı. Konferans, makale, etütlerinden başka basılmış on yedi adet kitabı vardır. Bu eserlerinde: Arazi ve Evkaf, Mecelle ve Medeni Hukuka ve Edebiyata olan yetkinliği aşikardır.

Eserleri:

 • İlmiye Kelime-i Tayibe, Fer'i Aynı Haklar, 
 • Borçlar Hukuku, 
 • Medeni Hukuk Cephesinden, 
 • Kat Mülkiyeti, 
 • Ahmet Cevdet Paşa, 
 • Toprak Hukuku,  Huzur Dersleri...

  Hanna Dolabani (1885-1969)

Metropolitliğe kadar yükselebilme başarısını gösterebilmiş Mardin'in yetiştirdiği çok önemli bir alimdir. Türkçe, Süryanice, Arapça dilleriyle yazılmış 48 eseri vardır. Bu eserler dini tarihi ve edebi mahiyettedir. "Ölümden korkmam. Ama ne var ki, ölüm kalemi kırıyor!" Ölümünden pek az önce söylediği bu cümle, onun aydın bir din adamı ve tarihçi kimliğini açıklar. 20 Nisan 1947'de Mardin ve Deyrulzafaran Metropolitliğine atanan ve bu görevi icra ederken ölen Dolabani'nin dini ve tarihi etkisi günümüze kadar sürmektedir.

Eserleri: 

Tarihte Mardin ve Öz Hikmet Dergisi başta olmak üzere Türkçe, Süryanice, Arapça dilleriyle yazılmış 48 eseri mevcuttur.

Bülent Tekin - Şair ve Yazar

1954 yılında Mardin'in Derik ilçesinde doğdu. İDMMA(Galatasaray) Kimya Mühendisliği ve ODTÜ(Gaziantep Kampusu) inşaat Mühendisliği mezunudur. Edebiyatçılar Derneği, BESAM, TYS ve PEN üyesidir. Halen Gırgır Dergisinde yazmaktadır.

 • Kızıldan Sarıya
 • Tarih Tarih Olsun 
 • Sevdanla Yaşayacaksan 
 • Kral Situ'nun Hikâyesi
 • Barışla Güzeldir Sevdam
 • Feyyo'nun Felsefesi

 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Kristina( ), 21.03.2013, 06:25 (UTC):
People seemed to ovroolek that Montreal previously experienced a 1994 period of your time back again in 1981. The Expos will within of the direct equally times. The big difference in between 1994 and 1981 was one thing. Charles Bronfman. Mr. Bronfman kept his team intact and worked hard to retain Montreal in contention twelve weeks shortly after year. He only marketed the team shortly after getting the foresight using the skyrocketing participant salaries in his near to future.Selig, by method of Brochu, would have marketed away Montreal’s star gamers in spite of any accomplishment the team may, or could possibly not have experienced all through that season. producing utilization of latest history as our guide, we see that Selig’s new puppet Loria do precisely the exact same place using the Marlins. Montreal would have been no different. as well as the resulting backlash would have permitted him to proceed the team even earlier.

Yorumu gönderen: Rozyy( ), 24.04.2012, 18:53 (UTC):
Okay mannequin adeivtisrng the new Prince of Persia film/game about to be released outside a men's outfitters far too close to wear I live for comfort!Don't suppose you have Mr Ben over there so next comment would be wasted lolCould be a fancy dress shop in the Big Easy

Yorumu gönderen: Makendra( ), 01.01.2012, 04:10 (UTC):
Whoever wrote this, you know how to make a good aritlce.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

Bugüne Kadar 197958 ziyaretçi Burdaydı

sponsor alanlar veya bağlantılar


Mardin Haber

etiket güneşi

Dost Siteler

istatistik

Kopirayt

Online ziyaretçi

Bugün: 94 ziyaretçi

Sayfa Gösterimi: 174 klik

IP Adresiniz: 3.239.6.58

Tasarım:Tugay Tekeci
Düzenleyen: Musa Akdağ


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol